(+48) 32 419 16 90 kontakt@DocenPolskie.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dane przekazywane przez Użytkownika w trakcie trwania stosunku umownego z Administratorem niniejszego serwisu mogą zostać przez niego wykorzystane i przetwarzane do celów związanych ze świadczeniem Usługi oraz w celach marketingowych.

Serwis wykorzystuje technikę cookies. Korzystanie z techniki cookies nie pozwala Administratorowi na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

Dane pozyskane w przypadku analizy logowań do Serwisu (w tym m.in. adresy IP Użytkowników) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności witryny Administratora oraz do administrowania Serwisem

Nota prawna

Serwis niniejszy został przygotowany przez Administratora Ogólnopolskiego Programu promocyjnego „Doceń polskie” – PHU GEMINI z siedzibą w Opolu (45-862) przy ul. Wojska Polskiego 1-3/3 jako serwis informacyjny dla swoich klientów oraz wszystkich osób zainteresowanych.

Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Administratorowi. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.

Wszelkie umieszczone w niniejszym serwisie nazwy handlowe stanowią zarejestrowane znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą Administratora.

Wszystkie logotypy, nazwy i wizerunki publikowane w serwisie są własnością ich prawnych właścicieli.

Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Administratora jako poufne.

Administrator nabywa nieodpłatne prawo do powielania, wykorzystania oraz używania i dystrybuowania takich informacji bez żadnych ograniczeń.

Wszelkie pomysły, know-how oraz technologie zawarte w takich informacjach mogą zostać wykorzystane przez Administratora w dowolny sposób, w szczególności w produkcji, dystrybucji, handlu, marketingu.

Administrator informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się w niniejszym serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Administratora i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Noty prawnej.
© Copyright: Docenpolskie.pl