Warning: Undefined array key "post" in /home/platne/serwer165998/public_html/docenpolskie.pl/wp-content/themes/as4youTheme/parts/postPage.php on line 4

Program promocyjny „Doceń polskie”

8 maja 2017


1. Dla kogo i po co?
Program „Doceń polskie” ma na celu promocję wysokiej jakości produktów dostępnych na polskim rynku oraz posiadających „polski akcent”.
Skierowany jest do producentów dóbr konsumpcyjnych ze szczególnym naciskiem na produkty FMCG (produkty/dobra szybko zbywalne).
Uczestnictwo w programie „Doceń polskie” gwarantuje producentowi szerokie wsparcie promocyjne na różnych płaszczyznach i za pośrednictwem różnych nośników informacji – za pośrednictwem mediów tradycyjnych jak i elektronicznych.

Istnieją dwa sposoby dostarczenia produktu do oceny dopuszczającej przyznanie znaku „Doceń polskie”:

  • zgłoszenie produktu przez jego Producenta,

  • nominowanie produktu przez Lożę Ekspertów.


2. Zasady uczestnictwa.
Zgłoszenie do Programu promocyjnego „Doceń polskie” jest BEZPŁATNE.
Producenci dostarczają swoje produkty do oceny przez Lożę Ekspertów.
Ocena dostarczonych produktów jest prowadzona przynajmniej cztery razy w roku.
Produkty oceniane są pod kątem spełnienia wymagań Programu, na podstawie dostarczonych, razem z produktem, Deklaracji zgłoszeniowych oraz podczas bezpośredniej oceny prowadzonej przez Lożę Ekspertów.

Loża Ekspertów oprócz przyznania lub nie, produktowi prawa do używania znaku „Doceń polskie” może również, w wyjątkowych przypadkach, przyznać wyróżnienia „TOP PRODUKT” dla produktów posiadających szczególne walory jakościowe.

3. Patronat honorowy / współpraca.
Certyfikacje organizowane w ramach programu promocyjnego „Doceń polskie” posiadają honorowy patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Współpracę merytoryczną nad oceną/przyznaniem znaku sprawują: Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związek Polskie Mięso, UPEMI oraz Fundacja KLUBU SZEFÓW KUCHNI.

4. Wsparcie promocyjne.
Produkty posiadające znak „Doceń polskie” otrzymują szerokie wsparcie promocyjne:

  • konkurs dla blogerów kulinarnych BlogerChef

  • współpraca z serwisem Onet.pl (GOTOWANIE)

  • serwis internetowy www.DocenPolskie.pl

  • Fanpage Programu na Facebook

  • wsparcie w miejscach sprzedaży (m.in.: etykiety, plakaty, nalepki, ulotki informacyjne dla Konsumentów)

  • szeroko zakrojone działania w zakresie Social Media (serwisy społecznościowe, blogi itp.)

  • bezpośrednie wsparcie w zakresie promocji Produktów w mediach lokalnych, ogólnopolskich oraz branżowych (w tym Portale internetowe oraz media związane z kulinariami)



5. Używanie znaku "Doceń polskie"

Znak promocyjny „Doceń polskie” może być wykorzystywany przez producenta we wszelkich działaniach promocyjnych dotyczących produktu, który znak otrzymał.
Zgoda ta dotyczy wszelkich pól eksploatacji i jest obowiązująca po wykupieniu stosownej licencji.

6. Rozwój Programu "Doceń polskie"
Kolejnym etapem rozwoju Programu „Doceń polskie” jest uruchomienie serwisu internetowego www.KupujNajlepsze.pl będącego następnym narzędziem wsparcia promocyjnego, w którym produkty posiadające znak „Doceń polskie” otrzymają szczególne wsparcie reklamowe.