Warning: Undefined array key "post" in /home/platne/serwer165998/public_html/docenpolskie.pl/wp-content/themes/as4youTheme/parts/postPage.php on line 4

Honorowy patronat ministra rolnictwa nad certyfikacjami programu „Doceń polskie”

1 grudnia 2016


Siódmy raz z rzędu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi objął honorowym patronatem certyfikacje żywności realizowane w ramach programu promocyjnego „Doceń polskie”. Resort wspiera przedsięwzięcie od roku 2011, kiedy to odbył się pierwszy audyt. Co roku organizowane są cztery atestacje artykułów spożywczych, najbliższa z nich będzie miała miejsce 1 lutego 2017 roku.


- Popieram inicjatywę kontynuowania organizacji przedsięwzięcia, które ma na celu promowanie polskich producentów wytwarzających żywność wysokiej jakości, zachęcanie konsumentów do nabywania rodzimych produktów oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej żywności - napisał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel, w liście adresowanym do organizatorów Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”.


Szef resortu rolnictwa jest honorowym patronem certyfikacji żywności realizowanych w ramach programu od samego początku funkcjonowania projektu, czyli od 2011 roku. Dotychczas w ramach przedsięwzięcia promującego rodzime wyroby spożywcze i ich producentów odbyły się dwadzieścia dwie atestacje żywności. Certyfikacje mają miejsce raz na kwartał, ostatnia z nich została przeprowadzona 27 października br, w Sosnowcu, kolejna odbędzie się 1 lutego 2017 roku, również w Sosnowcu.
- Podczas październikowego audytu eksperci ocenili 177 wyrobów z asortymentu 71 firm reprezentujących 15 województw. Producenci zainteresowani udziałem w kolejnej certyfikacji już przesłali swoje formularze zgłoszeniowe. Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej programu - mówi Karolina Szlapańska, organizatorka Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”.


Do audytu mogą zostać zakwalifikowane produkty żywnościowe różnego typu (w tym wyroby marek własnych). Warunkiem jest posiadanie przez nie tzw. polskiego akcentu, który wyraża związek artykułu spożywczego z naszym krajem.
Podczas certyfikacji specjaliści z branży spożywczej (tworzący Lożę Ekspertów) sprawdzają indywidualnie każdy produkt. Ocenie podlegają: smak i wygląd żywności, jak również stosunek wyrobu do jego ceny. Za każdą z tych cech można uzyskać od 1 do 10 punktów. Do zdobycia godła promocyjnego potrzeba 7,5 pkt., specjały z maksymalnymi notami są premiowane także tytułem TOP PRODUKT. Wyróżnienia są przyznawane na 24 miesiące. Po upływie tego okresu producent zainteresowany dalszym korzystaniem z godła promocyjnego zgłasza nagrodzony wcześniej artykuł spożywczy do ponownego sprawdzenia. Udział w atestacjach jest bezpłatny i niezobowiązujący.
- W trakcie kolejnej oceny produkty podlegają tym samym kryteriom. Loża Ekspertów raz jeszcze przygląda się żywności i podejmuje decyzję czy wytwórca utrzymał jakość godną znaku „Doceń polskie” - wyjaśnia Karolina Szlapańska. - Co drugi z ocenianych w październiku wyrobów był oceniany kolejny raz lub pochodził z oferty laureata programu, który chciał zdobyć wyróżnienie za kolejny produkt, to świadczy o sile znaku „Doceń polskie” i zainteresowaniu, które wzbudza on wśród producentów - dodaje organizatorka programu.


Certyfikaty „Doceń polskie” są przyznawane za konkretny wyrób, nie za całokształt działalności. Producent może zgłosić do oceny dowolną liczbę propozycji. Podczas niedawnej atestacji rekordzista starał się o zdobycie znaków jakości dla 14 artykułów.
W trakcie dwuletniego okresu, na jaki przyznane są znaki jakości, laureaci programu mogą korzystać z godła „Doceń polskie” na wszystkich polach eksploatacji. Dotychczas znaki jakości były lokowane m.in. w spotach telewizyjnych, billboardach, opakowaniach nagrodzonych produktów oraz materiałach POS wszelkiego typu.
Nazwa programu promocyjnego jest prawnie chroniona (jako znak towarowy) i zastrzeżona w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.


Szczegółowe informacje dot. programu są dostępne na stronie www.docenpolskie.pl. Zestawienie wyróżnionych do tej pory specjałów oraz ich producentów jest dostępne na blogu programu, pod adresem www.blog.docenpolskie.pl.