Warning: Undefined array key "post" in /home/platne/serwer165998/public_html/docenpolskie.pl/wp-content/themes/as4youTheme/parts/postPage.php on line 4

Można jeszcze zgłosić akces do XVII certyfikacji żywności programu „Doceń polskie”

14 lipca 2015


Organizatorzy programu promocyjnego „Doceń polskie” przyjmują jeszcze zgłoszenia od producentów żywności zainteresowanych zdobyciem certyfikatu potwierdzającego wysoką jakość i rodzime pochodzenie wyrobów. Audyt artykułów spożywczych odbędzie się 29 lipca, ale do twórców przedsięwzięcia już napłynęły wnioski od firm z całej Polski. Tradycyjnie już, w certyfikacji udział wezmą produkty różnego typu, w tym marki własnej.

To już XVII audyt żywności organizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”. W każdej kolejnej certyfikacji uczestniczy coraz więcej wytwórców żywności. Tym, co motywuje ich do wzięcia udziału w programie jest możliwość zdobycia certyfikatu „Doceń polskie”. - Godło „Doceń polskie” jest coraz bardziej rozpoznawalne wśród konsumentów. Jest cenne, gdyż potwierdza nie tylko wysoką jakość żywności, lecz także wprost określa jej pochodzenie. Posiadanie tzw. polskiego akcentu, wyrażającego związek artykułu spożywczego z naszym krajem, jest niezbędnym warunkiem udziału produktu w audycie - tłumaczy Marek Bielski, twórca Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”.


Certyfikat „Doceń polskie” jest nadawany przez specjalistów z branży spożywczej, Loży Ekspertów programu, którzy indywidualnie sprawdzają każdy zgłoszony do oceny produkt i przyznają mu noty za smak, wygląd i stosunek jakości do ceny. - Za każdy z trzech ocenianych aspektów można uzyskać punkty w dziesięciostopniowej skali. Wyróżnienie zdobywają tylko artykuły spożywcze, które otrzymały wysokie noty. Tytułem TOP PRODUKT nagradza się zaś żywność z maksymalną liczbą punktów - precyzuje M. Bielski. Godło promocyjne można uzyskać wyłącznie poprzez udział w organizowanych raz na kwartał certyfikacjach.W każdym z przeprowadzonych do tej pory audytów brały udział produkty różnego typu. Nie inaczej będzie podczas zbliżającej się atestacji żywności, która odbędzie się 29 lipca w Czeladzi.
- Już napłynęły do nas zgłoszenia od firm z całej Polski. Loża Ekspertów oceniać będzie m.in. mrożonki, dania gotowe, nabiał, alkohole, napoje, słodycze, pieczywo, oleje, warzywa i przetwory - wylicza Karolina Szlapańska, organizatorka programu. Jak dodaje, w certyfikacji udział wezmą także wyroby marki własnej sieci handlowych.
- Wszystkie artykuły spożywcze oceniane są wg tych samych kryteriów - punkty przyznawane są produktowi. Wielkość firmy, jej tradycja czy zasięg nie wpływają na ocenę końcową. Program ma otwarty charakter; biorą w nim udział także małe, lokalne, często rodzinne firmy, które dzięki zdobytemu certyfikatowi mogą poszerzyć grono swoich odbiorców - przekonuje Marek Bielski.


Godło promocyjne to narzędzie, z którego wytwórcy żywności mogą korzystać w dowolny sposób. Laureaci dotychczasowych audytów udowadniają, jak kreatywnie i efektywnie można przy jego pomocy promować swoje wyroby. Co więcej, producenci nagrodzonych artykułów zgłaszają do oceny kolejne wyroby, tym samym dowodząc jaką siłę ma certyfikat „Doceń polskie”. Firmy zabiegają także o ponowne uzyskanie certyfikatu dla nagrodzonych już wyrobów. Godło „Doceń polskie” jest nadawane na 24 miesiące. Po upływie tego okresu możliwe jest powtórne przystąpienie do audytu celem sprawdzenia jakości wyrobu. Pozytywny wynik tej weryfikacji przedłuża możliwość posługiwania się laurami programu o kolejne 2 lata.


Zdobywcy znaku promocyjnego otrzymują szereg materiałów pomocnych w działaniach marketingowych. Co więcej, twórcy programu „Doceń polskie” oferują laureatom także możliwość udziału w organizowanych przez nich przedsięwzięciach. Jednym z nich jest Dzień polskiej żywności - specjalne święto obchodzone 25 sierpnia, którego inicjatorami są pomysłodawcy przedsięwzięcia promującego polskie produkty.


- Do programu można przystąpić jedynie poprzez uczestnictwo w audycie żywności. Wniosek o dokonanie oceny wyrobu jest bezpłatny i niezobowiązujący. Dla wielu firm uczestnictwo w certyfikacji jest impulsem do pozytywnych zmian lub też kolejnym działaniem w ramach przyjętej strategii. Jedno jest pewne; opinia niezależnych ekspertów jest dla producentów cenną informacją zwrotną, a dla konsumentów - dowodem, że firma nie boi się poddać swoje wyroby ocenie - podsumowuje M. Bielski.


Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie internetowej przedsięwzięcia, pod adresem www.docenpolskie.pl. Produkty ubiegające się o zdobycie laurów można natomiast poznać za sprawą informacji dostępnych na blogu programu, blog.docenpolskie.pl.