Warning: Undefined array key "post" in /home/platne/serwer165998/public_html/docenpolskie.pl/wp-content/themes/as4youTheme/parts/postPage.php on line 4

Polski Kongres Rolnictwa: 19 maja konferencja w Warszawie

19 maja 2014


19 maja w Warszawie odbędzie się druga konferencja Polskiego Kongresu Rolnictwa, czyli cyklu dziesięciu spotkań, których celem jest m.in. integracja branży rolno-spożywczej i promocja rodzimej żywności. Jednym z honorowych patronów przedsięwzięcia jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem merytorycznym konferencji jest program promocyjny ''Doceń polskie''.


Ideą cyklicznych konferencji organizowanych w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa jest stworzenie platformy do debaty, wymiany poglądów i doświadczeń, a także promocja polskiej zdrowej żywności. Spotkania adresowane są do rolników, producentów i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, a także do producentów maszyn rolniczych oraz przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, instytucji rolniczych i samorządów.


Patronat honorowy nad kongresem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Główny Inspektor Sanitarny i Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.


Pierwsza z zaplanowanych dziesięciu konferencji w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa miała miejsce 28 kwietnia w Gniewinie (woj. pomorskie). Drugie spotkanie odbędzie się 19 maja w Warszawie. Patronem tego wydarzenia jest Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.


W uroczystym otwarciu poniedziałkowej konferencji udział wezmą m.in. Waldemar Pawlak - prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Jarosław Wojtowicz - zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Jarosław Kalinowski - poseł do Parlamentu Europejskiego.W sesji plenarnej pod hasłem ''Branża rolno-spożywcza motorem napędowym polskiej gospodarki'' uczestniczyć będą. m.in. przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, a także: Wiesław Różański (prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego), Andrzej Szumowski (prezes Stowarzyszenia Polska Wódka) i Jerzy Wierzbicki (przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca).
Po debacie otwierającej odbędą się dwie sesje paneli tematycznych. Na pierwszą z nich składają się dyskusje pt. ''Rolnictwo i obszary wiejskie na Mazowszu'', ''Eksport i promocja polskiej żywności'' oraz ''Potęga polskiego rolnictwa''. Drugi panel tworzyć będą spotkania pod hasłem ''Jakość i bezpieczeństwo żywności'' oraz ''Polski rolnik – nowoczesny biznesmen i manager''.
Wymienione debaty odbywać się będą jednocześnie. Program konferencji jest dostępny na stronie Polskiego Kongresu Rolnictwa, pod adresem www.kongresrolnictwa.pl/program.

Partnerem merytorycznym konferencji jest Ogólnopolski Program Promocyjny ''Doceń polskie''. Celem realizowanego od 2011 roku przedsięwzięcia jest promowanie rodzimej żywności wysokiej jakości oraz jej producentów.


W ramach programu co kwartał organizowane są audyty, podczas których Loża Ekspertów, grono specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży spożywczej, ocenia produkty żywnościowe. Certyfikaty ''Doceń polskie'' nadawane są wyłącznie tym wyrobom, którym eksperci przyznali określoną regulaminem programu liczbę punktów za smak i wygląd oraz stosunek jakości produktu do jego ceny.


- Polski Kongres Rolnictwa to kolejne przedsięwzięcie, w które się zaangażowaliśmy. Inicjatywy zapewniające wymianę doświadczeń i poglądów, także na temat możliwości promocji  polskiej żywności, są potrzebne. Cieszę się, że konferencje mają cykliczny charakter i odbywają się w różnych częściach Polski - taka formuła umożliwia analizę zagadnień istotnych dla poszczególnych regionów naszego kraju – mówi Marek Bielski, twórca Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego ''Doceń polskie''.