Warning: Undefined array key "post" in /home/platne/serwer165998/public_html/docenpolskie.pl/wp-content/themes/as4youTheme/parts/postPage.php on line 4

Żywność pod lupą. XV audyt produktów biorących udział w programie ”Doceń polskie”

20 stycznia 2015


Najwyższa jakość i polskie pochodzenie - tak w skrócie można opisać cechy żywności nagrodzonej certyfikatem Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”. 28 stycznia w Krakowie odbędzie się kolejny audyt wyrobów biorących udział w tym przedsięwzięciu. Już po raz piętnasty eksperci z branży spożywczej ocenią zgłoszone produkty  i podejmą decyzję, które z nich zasługują na wyróżnienie. Do tej pory swój udział w certyfikacji potwierdzili wytwórcy z 14 województw. Producenci mogą jeszcze zgłaszać swoje artykuły do oceny. 


Odbywające się co kwartał certyfikacje żywności są organizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”. Przedsięwzięcie jest realizowane od 2011 roku. Dotychczas odbyło się czternaście audytów, podczas których członkowie Loży Ekspertów - jury programu decydujące o przyznawaniu certyfikatów - ocenili żywność różnego typu i wyróżnili wyłącznie artykuły najwyższej jakości.


- Program „Doceń polskie” to odpowiedź na potrzeby producentów; zauważyliśmy, że polskie firmy  mają niewiele możliwości uzyskania godła potwierdzającego jakość, które byłoby przyznawane na przejrzystych, zrozumiałych dla wszystkich zasadach. Od początku stawialiśmy i stawiamy na transparentność oraz sprawiedliwą ocenę dokonywaną przez niezależnych ekspertów, posiadających wiedzę oraz doświadczenie pozwalające im zweryfikować dostarczone próbki wyrobów. Nie wszystkie zgłoszone produkty przechodzą pozytywnie certyfikację, wyróżniane są tylko te najbardziej wartościowe - mówi Marek Bielski, twórca programu „Doceń polskie”.
- Zależało nam na podjęciu tej inicjatywy, bo uważamy, że promocja rodzimej żywności, polegająca także na podkreślaniu jej pochodzenia, jest bardzo ważna. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, wyroby naszych firm są powodem do dumy. Co ważne, ich jakoś stale rośnie, czego dowodzą choćby wyniki audytów - procent wyrobów negatywnie ocenionych przez Lożę Ekspertów zauważalnie maleje. To nie tylko nasze obserwacje, gdyż jurorzy programu także podkreślają, że polskie wyroby prezentują coraz wyższą jakość. W audytach żywności biorą udział zarówno tradycyjne specjały, będące powrotem do korzeni kuchni polskiej, ale i nowatorskie propozycje. Świadczy to niewątpliwie o rozwoju polskiego sektora spożywczego, co bardzo mnie cieszy - dodaje M. Bielski.
- Satysfakcją napawa mnie również fakt, iż  program od początku istnienia znalazł wsparcie u Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Doceń polskie” to jedyna tego typu inicjatywa posiadająca patronat honorowy Ministra.  Firmy dostrzegają potencjał w godle „Doceń polskie” i chętnie z niego korzystają w swoich działaniach. Czerpią także z udostępnianych im bezpłatnie materiałów reklamowych i wsparcia PR-owego. Z naszych badań wynika, że również konsumenci zauważają godło naszego programu na opakowaniach nagrodzonych produktów i często wpływa to na ich decyzje zakupowe - podkreśla twórca programu.


- Cieszę się, że producenci, których wyroby zostały wyróżnione przez Lożę Ekspertów ponownie przystępują do audytów; zgłaszają do oceny nowe wyroby lub starają się o dalszą możliwość posługiwania się certyfikatem. To najlepsze potwierdzenie słuszności naszych działań i świadectwo, że program jest potrzebny firmom z branży spożywczej - mówi Karolina Szlapańska, organizator programu „Doceń polskie”. - Godło promocyjne to potencjał; do producenta należy decyzja w jaki sposób go wykorzysta. Wytwórcy, którzy zabiegają o zdobycie kolejnych certyfikatów udowadniają, że certyfikat „Doceń polskie” jest wartościowym elementem działań służących budowaniu pozycji rynkowej - dodaje.28 stycznia będzie miała miejsce kolejna certyfikacja artykułów spożywczych. Już po raz piętnasty Loża Ekspertów podejmie decyzję, które ze zgłoszonych wyrobów zasługują na zdobycie godła promocyjnego. Jubileuszowy audyt to sposobność do podsumowania najważniejszych informacji związanych z realizowaniem programu i promowaniem polskiej żywności wysokiej jakości oraz jej wytwórców.15 istotnych informacji na temat programu „Doceń polskie”


1. Jak to już zostało powiedziane, program funkcjonuje od 2011 roku. Od samego początku istnienia, jego honorowym patronem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  - Cieszy mnie fakt realizacji przedsięwzięcia, którego celem są działania promocyjne budujące określony wizerunek polskich producentów, wytwarzających żywność wysokiej jakości. Jestem przekonany, że uczestnictwo w programie „Doceń polskie” przyniesie wiele korzyści producentom i przyczyni się do promocji tradycyjnych wyrobów - napisał minister Marek Sawicki w liście skierowanym do organizatorów programu. W ten sposób szef resortu rolnictwa wyraził swoje poparcie dla inicjatywy, potwierdzając przy tym, że po raz kolejny obejmuje ją swoim patronatem.


2. Kluczowym warunkiem umożliwiającym przystąpienie producenta do programu jest posiadanie tzw. polskiego akcentu. Określeniem tym wyrażany jest związek żywności z naszym krajem. Artykuł spożywczy zgłaszany do oceny musi być tworzony w Polsce, na podstawie tradycyjnych przepisów lub z wykorzystaniem rodzimych surowców. Do certyfikacji kwalifikowane są wyłącznie wyroby spełniające przynajmniej jedno z tych kryteriów.


3. Audyty żywności odbywają się co kwartał. Udział w nich jest bezpłatny (wytwórca ponosi jedynie koszt transportu próbek do Krakowa) i niezobowiązujący. Co ważne, nie ma ograniczeń co do liczby zgłaszanych jednorazowo wyrobów.


4. Decyzję o przyznaniu godła promocyjnego „Doceń polskie” podejmuje Loża Ekspertów, której członkami są specjaliści z długoletnim doświadczeniem technologicznym w branży spożywczej. Przewodniczącym grona jest Mirek Drewniak, mistrz kuchni, współzałożyciel i członek Fundacji Klubu Szefów Kuchni, autor popularnych przewodników kulinarnych. W Loży zasiada także m.in. reprezentant Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


5. Podczas certyfikacji każdy członek Loży Ekspertów ocenia indywidualnie wszystkie zgłoszone artykuły. Noty przyznawane są za: smak, wygląd oraz stosunek jakości żywności do jej ceny. Każdy aspekt  jest oceniany oddzielnie w skali 1-10. Jeśli producent zgłosił kilka propozycji, każda oceniana jest z osobna, a noty przyznane jednemu produktowi w żaden sposób nie wpływają na punktację pozostałych wyrobów.


6. Certyfikat „Doceń polskie” nie jest nadawany automatycznie wszystkim artykułom spożywczym biorącym udział w audycie. Godło zdobywają wyłącznie te, które zostały ocenione pozytywnie, tzn. otrzymały od ekspertów minimum 7,5 punktu. Tytułem TOP PRODUKT honorowane są zaś te z nich, którym przyznano maksymalne noty.


7. W trakcie przeprowadzonych do tej pory czternastu audytów, eksperci przyznali wyróżnienia żywności różnego typu. Certyfikat otrzymały m.in. mięsa, wędliny, pieczywo, nabiał, dania gotowe, owoce, warzywa, napoje, słodycze, alkohole, mrożonki, przetwory i dania rybne.


8. W gronie uhonorowanych znalazły się także wyroby marek własnych, m.in. sieci handlowych Tesco i Intermarche. Ocena produktów sygnowanych marką własną przebiega dokładnie tak samo jak ocena pozostałych artykułów. Żywność ta jest honorowana certyfikatem „Doceń polskie Marki Własne” oraz tytułem TOP PRODUKT - Marki Własne. Zestawienie wszystkich nagrodzonych dotychczas wyrobów jest dostępne na blogu programu, pod adresem http://blog.docenpolskie.pl/produkty-z-docen-polskie/.

9. Certyfikaty programu nadawane są na okres 24 miesięcy. Po jego upływie, producent który nadal chce korzystać z potencjału promocyjnego programu jest zobowiązany dostarczyć nagrodzony wcześniej wyrób do ponownej oceny. Loża Ekspertów ponownie bada żywność i przyznaje jej punkty w trzech kategoriach (smak, wygląd, stosunek jakości artykułu do jego ceny). Jeśli werdykt ekspertów jest pozytywny – wyrób uzyska wymaganą regulaminem liczbę punktów – jego producent nadal może promować go certyfikatem „Doceń polskie”. Firmy, które ponownie zgłaszają swoje wytwory do oceny są najlepszym dowodem zasadności programu „Doceń polskie”.


10. Firmy, których artykuły zostały wyróżnione chętnie korzystają z możliwości posługiwania się znakiem promocyjnym. Zgodnie z zasadami programu, logotyp „Doceń polskie” może być przez nich wykorzystywany na wszystkich polach eksploatacji. Godło programu jest eksponowane nie tylko na opakowaniach żywności, czy w sklepach firmowych, ale także w materiałach promocyjnych różnego typu takich jak bannery, ulotki, katalogi, czy reklamy telewizyjne.


11. Informacje na temat laureatów programu pojawiają się regularnie w prasie (branżowej i lifestylowej) oraz w portalach internetowych. Organizatorzy programu wspierają firmy w ich działaniach marketingowych i dostarczając materiały różnego typu.


12. W gronie firm, których wyroby zostały docenione przez Lożę Ekspertów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa o zasięgu ogólnopolskim, jak i mniejsi producenci, działający głównie na rynku lokalnym. Małe, często rodzinne, firmy korzystają z potencjału programu i w oparciu o zdobyte godło prowadzą różnorodne działania promocyjne. Certyfikat „Doceń polskie” to dla wielu firm impuls do podejmowania nowych czynności zapewniających rozwój firmy. Ogólnopolskie marki ubiegają się o godło promocyjne, gdyż pozwala im to podkreślić polskie pochodzenie towarów z ich oferty i wyraźnie zaznaczyć ich wysoką jakość.


13. Organizatorzy programu „Doceń polskie” biorą udział w różnorodnych targach i wydarzeniach związanych z sektorem spożywczym. Do współudziału w tych inicjatywach zapraszani są także laureaci programu. Program „Doceń polskie” jest partnerem merytorycznym Polskiego Kongresu Rolnictwa, producenci nagrodzonych przez Lożę Ekspertów artykułów zaznaczyli swoją obecność m.in. na targach Horeca w Krakowie, czy poznańskich targach Polagra Food. Twórcy programu są także współorganizatorami nowatorskiego konkursu BlogerChef adresowanego do blogerów kulinarnych.


14. Organizatorzy programu są inicjatorami Dnia polskiej żywności - specjalnego „święta” obchodzonego 25 sierpnia. Dotychczasowe dwie edycje tego wydarzenia spotkały się z bardzo  pozytywnym odbiorem. Akcje kierowane do blogerów kulinarnych, specjalne konkursy i publikacje poświęcone polskiej żywności potwierdzają, jak potrzebne jest regularne przypominanie o walorach rodzimych produktów spożywczych.


15. Przyjmowanie zgłoszeń od firm zainteresowanych udziałem w programie jeszcze trwa. Zainteresowani znajdą wszystkie potrzebne dokumenty na stronie internetowej przedsięwzięcia, pod adresem www.docenpolskie.pl.