DP suplementy

Pozwól by Klienci Twojej konkurencji DOCENILI również Twoje produkty

Od blisko 7 lat, w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”, z powodzeniem wspieramy polskie produkty i polskie firmy. W tym okresie objęliśmy naszymi działaniami certyfikującymi ponad 3 000 produktów dostarczonych przez blisko 1 000 producentów.

Obecnie Godło „Doceń polskie” jest już bardzo dobrze rozpoznawalne przez konsumentów i mocno wpływa na ich decyzje zakupowe. Świadczą o tym badania wewnętrzne prowadzone przez naszych Klientów, a potwierdzeniem jest ich udział w kolejnych certyfikacjach, w których przedłużają licencje lub zgłaszają kolejne produkty do certyfikacji.

Od samego początku istnienia Programu prowadzimy szereg działań wspomagających w obszarze PR, social media oraz w czasie eventów tematycznych.
W tym roku postanowiliśmy zaproponować współpracę producentom oraz dystrybutorom suplementów diety. W kooperacji z Centrum Znakowania Żywności stworzyliśmy reguły oceny, które pozwolą nam certyfikować suplementy diety dostępne na polskim rynku.

Kilka pytań i odpowiedzi na najczęstsze pytania

Na czym polega audyt?
Jakie produkty mogą wziąć udział w audycie?
W celu stwierdzenia zgodności produktu (suplementu diety) z zasadami Programu, a tym samym możliwości otrzymania przez produkt Certyfikatu „Doceń polskie” – SUPLEMENTY, analizujemy następujące aspekty:

  • posiadanie przez produkt „polskiego akcentu” (na podstawie deklaracji producenta/dystrybutora, wyrażonej w Zgłoszeniu Uczestnictwa),
  • zgodność informacji zamieszczonych na etykiecie produktu z aktualnymi wymogami prawnymi,
  • adekwatność informacji zamieszczonych na etykiecie/opakowaniu produktu z jego zadeklarowanym działaniem, wynikającym z jego składu.

Kto przeprowadza audyt?
Jednostką odpowiedzialną za część merytoryczną projektu jest Centrum Znakowania Żywności (www.centrumZZ.pl) – tj. firma specjalizująca się w zakresie bezpieczeństwa i etykietowania produktów spożywczych. Audyt przeprowadza zespół doświadczonych dietetyków oraz specjalistów ds. prawa żywnościowego.

Jak mogę zgłosić mój produkt do audytu i kiedy zostanie on sprawdzony?
Aby wziąć udział w audycie należy wypełnić oraz przesłać do nas Zgłoszenie Uczestnictwa w Programie „Doceń polskie” – SUPLEMENTY oraz dostarczyć jedną sztukę produktu i/lub wzór jego etykiety.
Audyty odbywają się w sposób ciągły. Przy czym maksymalny czas, w jakim Państwa produkt zostanie poddany ocenie wynosi 14 dni od momentu dostarczenia niezbędnych danych. Po tym czasie otrzymają Państwo od nas informację o tym, czy dany produkt spełnia wymogi Programu i czy może, w związku z tym, ubiegać się o otrzymanie Certyfikatu oraz Godła Programu.

Jakie produkty warto poddać audytowi?
Wszystkie suplementy diety. Kryterium głównym, podczas audytu, jest posiadanie przez produkt tzw. „polskiego akcentu”. Może to być zarówno jego produkcja w Polsce, jak i dystrybucja przez podmiot posiadający większościowy polski kapitał.

Ile kosztuje udział w Programie „Doceń polskie” – SUPLEMENTY?
Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w Programie zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu Programu „Doceń polskie” – SUPLEMENTY.

Jak wziąć udział w Programie „Doceń polskie” – SUPLEMENTY?
Zgłoszenia produktu/ów do Programu należy dokonać na Zgłoszeniu Uczestnictwa, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu „Doceń polskie” – SUPLEMENTY.

Regulamin oraz Załączniki można pobrać obok (prawa kolumna strony).