Program promocyjny „Doceń polskie”

Idea
Celem realizowanego od 2011 roku przedsięwzięcia jest propagowanie wysokiej jakości produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku oraz ich wytwórców. Ich oceną zajmują się specjaliści zawodowo związani z żywnością i technologią żywienia, którzy tworzą Lożę Ekspertów. Zasiadają w niej m.in. członkowie Klubu Szefów Kuchni. Przewodniczącym jury jest gastronom Mirek Drewniak. To właśnie członkowie Loży Ekspertów podejmują decyzję o przyznaniu certyfikatu jakości „Doceń polskie”.
Laureaci programu – producenci żywności uhonorowanej znakiem „Doceń polskie” – po wykupieniu stosownej licencji, otrzymują pakiet narzędzi wspierających działania marketingowe. Szczegółowe informacje na ich temat są zawarte poniżej.

Jak zdobyć certyfikat „Doceń polskie”?
O certyfikat jakości mogą ubiegać się producenci różnorodnych dóbr konsumpcyjnych ze szczególnym naciskiem na produkty FMCG (produkty/dobra szybko zbywalne).
W ramach programu co kwartał (a więc 4 razy w roku) odbywają się audyty żywności.
Udział w nich jest bezpłatny i niezobowiązujący.

Istnieją dwa sposoby dostarczenia produktu do oceny dopuszczającej przyznanie znaku „Doceń polskie”:
1) zgłoszenie produktu przez jego Producenta,
2) nominowanie produktu przez Lożę Ekspertów.

Sposób oceny żywności
Warunkiem dopuszczenia produktu do atestacji jest „polski akcent” wyrażający związek artykułu spożywczego z naszym krajem.
Podczas audytu żywność jest oceniana przez Lożę Ekspertów: każdy członek komisji sprawdza indywidualnie wszystkie zgłoszone wyroby, po czym przyznaje oceny (od 1 do 10) za smak, wygląd i stosunek jakości do ceny. Do zdobycia znaku „Doceń polskie” potrzeba minimum 7,5 pkt. Tytułem TOP PRODUKT honoruje się żywność z maksymalnymi notami (samymi „10”).
Zasady te obowiązują wszystkich producentów, w tym firmy oferujące wyroby marki własnej.
Certyfikaty są przyznawane na okres 2 lat. Po tym czasie producent może zgłosić wyrób do ponownej oceny.

Certyfikacja suplementów
W ramach programu promocyjnego „Doceń polskie” odbywa się także atestacja suplementów diety. Jednostką odpowiedzialną za część merytoryczną projektu jest Centrum Znakowania Żywności (www.centrumZZ.pl) – tj. firma specjalizująca się w zakresie bezpieczeństwa i etykietowania produktów spożywczych. Audyt przeprowadza zespół doświadczonych dietetyków oraz specjalistów ds. prawa żywnościowego. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej programu „Doceń polskie” oraz na blogu programu, w zakładce DP Suplementy.

Korzyści wynikające ze zdobycia znaku „Doceń polskie”
1. Znak promocyjny „Doceń polskie”, który może być wykorzystywany przez producenta we wszelkich działaniach promocyjnych dotyczących nagrodzonego produktu. Laureat może posługiwać się nim na wszystkich polach eksploatacji (od opakowania produktu, przez materiały promocyjne, na stronie internetowej, billboardach i reklamie telewizyjnej kończąc). W ten sposób podkreśla wysoką jakość swojego wyrobu i jego pochodzenie.
Co ważne, nazwa programu jest chroniona (jako znak towarowy) i zastrzeżona w Urzędzie Patentowym RP.

2. Certyfikat „Doceń polskie” – wysyłany w ozdobnej ramie. Można go eksponować na wszystkich możliwych polach, zaznaczając w ten sposób zdobycie wyróżnienia. Na certyfikacie widnieje logotyp Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podpisy wszystkich członków Loży Ekspertów.

3. Teksty publikowane na blogu programu, pod adresem www.blog.docenpolskie.pl
Na blogu zamieszczane są różnorodne materiały dot. wyrobów ze znakiem „Doceń polskie”. Począwszy od zapowiedzi udziału w certyfikacji, przez informację o zdobytym godle, aż po wiadomości na temat działalności producenta. Materiały te powstają we współpracy z przedstawicielami firm i są przez nich autoryzowane.
Na blogu dostępne są także przepisy kulinarne laureatów programu; propozycje dań, których składnikiem jest nagrodzona żywność.
Tu także dostępne jest zestawienie wszystkich uhonorowanych wyrobów z odnośnikiem do strony internetowej producenta oraz logotypy laureatów programu.

4. Fanpage programu „Doceń polskie”
Stronę www.facebook.com/docenpolskie polubiło ponad 8 tys. osób. Tu dostępne są odnośniki do wszystkich tekstów publikowanych na blogu. Producenci mogą bezpośrednio z tego źródła udostępniać materiały dotyczące ich wyrobów.

5. Konsultacje ze specjalistą Centrum Znakowania Żywności
Począwszy od XXV certyfikacji, specjalistka do spraw prawa żywnościowego sprawdza etykiety produktów, które biorą udział w audycie. Każdy laureat programu (którego wyroby oceniono podczas XXV certyfikacji i kolejnych) otrzymuje informację czy etykieta produktu spełnia wymogi prawa. Jeśli nie, producent zostanie skierowany na konsultacje (telefoniczne lub mailowe) z Centrum Znakowania Żywności. Laureat audytu otrzyma konkretną wskazówkę co zrobić, aby zapis był poprawny. Działania te nie wymagają uiszczania dodatkowych opłat.

6. Informacje prasowe i współpraca z agencją PR
Każdy laureat po certyfikacji otrzymuje tekst przygotowany przez Agencję PR. Jest to materiał dot. zdobycia znaku jakości do dowolnego wykorzystania.
Agencja Gemini PR regularnie przygotowuje informacje prasowe dot. laureatów programu: w tekstach tych zamieszczane są wypowiedzi przedstawicieli nagrodzonych firm, ich porady, czy przepisy kulinarne. Wszystkie przygotowane dotychczas teksty są dostępne w Centrum Prasowym. Efektem tych działań są publikacje, które ukazują się bezpłatnie na łamach prasy i portali internetowych (branżowych, lifestylowych, lokalnych i ogólnoinformacyjnych).

7. E-book z przepisami kulinarnymi. E-książka kucharska
Elektroniczna książka kucharska (e-book) to rozwinięcie zakładki „Przepisy” dostępnej na blogu programu. W publikacji zawarto 85 receptur i zdjęć gotowych dań, których składnikiem są produkty nagrodzone przez Lożę Ekspertów. Książka systematycznie aktualizowana, wszyscy laureaci programu będą mogli za jej pośrednictwem promować swoje wyroby.

8. Dzień polskiej żywności i wydarzenia branżowe
Dzień polskiej żywności to nietypowe święto kulinarne zainicjowane przez twórców programu „Doceń polskie” w 2013 roku. Jego celem jest podkreślenie jak ciekawa jest oferta rodzimych producentów i zwrócenie uwagi na wysoką jakość polskich artykułów spożywczych. To nawiązanie do innych kulinarnych „świąt” (jak Dzień Mleka czy Dzień Czekolady), ale propagujące całą branżę. Więcej informacji na temat Dnia polskiej żywności.
Organizatorzy programu „Doceń polskie” angażują się w różnorodne wydarzenia branżowe – targi, spotkania i konferencje. Laureaci programu mogą w nich uczestniczyć na preferencyjnych warunkach, docierając w ten sposób do kolejnych grup odbiorców. Informacja na temat jednego z wydarzeń, którego partnerem był program „Doceń polskie”.

Informacje o wszystkich bieżących działaniach oraz możliwościach jeszcze pełniejszego wykorzystania potencjału godła „Doceń polskie” są zawarte w specjalnym podsumowaniu miesięcznym. Raport ten jest przekazywany laureatom pocztą elektroniczną.

Licencja
Wspomniana wcześniej opłata licencyjna, uprawniająca do posługiwania się znakiem jakości „Doceń polskie”, pokrywa koszty organizacyjne związane z atestacjami, pozwala także realizować działania promocyjne, za które producenci nie ponoszą dodatkowych opłat.

Regulamin i kontakt z organizatorami
Formularz zgłoszeniowy produktu można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej programu, z zakładki „Program”. Tam także dostępny jest regulamin, a także prezentacja programu.

Kontakt:
kontakt@docenpolskie.pl

tel.:
+48 32 419 16 90
+48 509 230 713
+48 509 230 714

fax:
+48 32 419 17 00